szr "DND Monter" - 23316 Bašaid, Zmaj Jovina 60

Vlasnik:
Dragan Gavrić
Tel/fax:
0230-68-887
Mob:
064-420-3899
E-mail:
dndmonter@yahoo.com
E-mail:
dndmonter@gmail.com
Web:
www.dndmonter.backabanat.com
Delatnost:
- Montaža novih, održavanje i servis postojećih objekata i opreme, sušara, silosa,   transportera, farmi